Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

czalapitvany.jpg

 

husvet3.jpg

 

Mottónk

 

„ Istenáldotta tehetségek vannak tehetségtelenségre ítélve csak azért, mert a velük foglalkozó klubvezetők és szakemberek nincsenek felkészülve a kibontakozásukra. Nem jöttek rá a módjára, viszont ezt szégyenlik bevallani és képtelenek az új, korszerű elképzelések megvalósításához hozzáfogni.”

 

Both József

Az Alapítvány céljai:

 

a) Komárom Város, Komárom-Esztergom Megye labdarúgó utánpótlás nevelése, a gyermek és ifjúsági sport, valamint a KVSE utánpótlás nevelés támogatása;

 

b) a fogyatékosok sportjának támogatása;

 

c) az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése;

  

d) ifjú sportolók körülményeinek javítása;

  

e) a rászoruló tehetséges fiatal sportolók – mind Magyarország területéről, mind a határon túli magyar nyelvterületekről – szociális támogatása;

  

f) középfokú nevelési és oktatási intézmény, valamint kollégium létrehozása, fenntartása, működtetése a labdarúgó utánpótlás támogatása céljából, mely a versenysporttal összhangban levő tanulmányi, szabadidő-eltöltési és művelődési körülményeket biztosít az ifjú sportolók számára;              

  

g) hozzájárulás Komárom Város és Komárom-Esztergom Megye polgárainak a természeti környezet és a labdarúgó sportág kínálta lehetőségeinek minél magasabb színvonalú kibontakozásához; 

  

h) tehetséggondozás és valamennyi korosztály egészséges, sportszerető életmódra nevelése;

  

i) magyar és nemzetközi sporthagyományok ápolása, kiadványok készítése;

  

j) hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, konferenciák szervezése, tartása.

k) tömegsport rendezvények támogatása, szervezése, az egészséges életmód elősegítése a sport révén;

l) a magyar labdarúgással kapcsolatos könyvtár, levéltár távlatokban való felállítása.

 

  

Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat másodlagosan,  közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét az Alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

  

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;  

  

b) kulturális tevékenység;

  

c) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet;

  

d) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével;

 

e) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

  

f) rehabilitációs foglalkozás.

  

A közhasznú szolgáltatások bárki számára hozzáférhetők. A közhasznú szervezet működésére vonatkozó adatokat, szolgáltatási igénybevételének módjára vonatkozó információkat az Alapítvány internetes honlapján folyamatosan közzéteszi az Alapítvány kuratóriuma.

  

Az Alapítvány jogállása, jellege

 

Az Alapítvány jogállása: közhasznú szervezet, önálló jogi személy.

  

Az Alapítvány jellege: az Alapítvány nyílt, ahhoz – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – bárki feltétel nélkül csatlakozhat támogatóként, amennyiben magáénak vallja az Alapítvány céljait és működési szabályait. Támogatással, juttatással a támogató nem válik alapítóvá.

  

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

 

 

 

 

Czibor Zoltán élete

2009.02.24

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Czibor Zoltán | Hozzászólások: 9